MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

ČINNOST STŘEDISKA

Pracovníci provozu zajišťují služby a práce související s plynulým a bezpečným provozem chodců i automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území města Vsetína a dle kapacitních možností také na komunikacích privátních vč. jejich příslušenství a součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro tuto činnost je provoz MK vybaven odpovídající moderní technikou. U zakázek, které vyžadují odborné či speciální pracovní postupy a technologické vybavení spolupracujeme s dodavateli splňujícími všechny potřebné podmínky.

 

Letní údržba místních komunikací

 • Provádění drobných i generálních oprav dlážděných vozovek. 
 • Opravy, celkové předlažby a budování chodníků z klasické i zámkové dlažby, popř. s asfaltovým povrchem. 
 • Pokládku živičné směsi po rozkopávkách mimo liniových staveb. 
 • Běžná údržba mostů a lávek. 
 • Zámečnické a zednické práce menšího rozsahu. 
 • Výkopové a jiné zemní práce. 
 • Opravy kanalizačních šachet a vpustí. 
 • Výstavba, čištění a opravy propustků. 
 • Provádění výkopů liniové stavby – strojně i ručně. 
 • Úpravy silničních příkopů. 
 • Pronájem sestavy strojů s obsluhou (vysprávková TURBO souprava živičných povrchů, válec). 
 • Čištění kanalizačních vpustí, čištění dešťové kanalizace. 
 • Jednorázové i opakované jarní strojní metení komunikací a ploch. 
 • Kropení vozovek. 

 

ČINNOST STŘEDISKA

Zimní údržba místních komunikací

Prioritním posláním tohoto střediska je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tyto služby středisko nabízí i podnikatelským subjektům a okolním obcím.

 • Pluhování a posyp komunikací a ploch.
 • Kontrola sjízdnosti komunikací a ploch. 
 • Ruční a strojní úklid a odvoz sněhu.
 • Posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů.
 • Kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby. 
 • Odhrnování a frézování sněhu z MK (vozovky i chodníky).
 • Prodej posypového materiálu


Dopravní značení

 • Výstavba a oprava svislého dopravního značení
 • Provádění vodorovného dopravního značení
 • Osazování dopravních značek pevných i přenosného dopravního značení
 • Provoz, údržba, kontrola, revize a opravy stávajícího SSZ

 

 

KONTAKTY

Jaromír Cypris - vedoucí střediska

telefon: 571 428 880
e-mail: cypris@tsvs.cz

Technické služby města Vsetína     -     Jasenice 528     -     755 11 Vsetín