VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

ČINNOST STŘEDISKA

Středisko veřejného osvětlení zajišťuje správu sítě veřejného osvětlení a údržbu světelné signalizace ve městě Vsetíně, okolních obcích a privátním sektoru a provádí rekonstrukci veřejného osvětlení - výměnu svítidel a světelných zdrojů. K této činnosti je vybaveno speciálními montážními plošinami na podvozku AVIA – MP 16, MP 13 a pohotovostním vozidlem.

 

Středisko nabízí tyto práce a služby: ◦zřizování, údržba a oprava veřejného osvětlení, údržba dopravní světelné signalizace 

 • odstraňování zjištěných závad a poruch VO 
 • výměny nesvítících světelných zdrojů a svítidel 
 • údržba rozvaděčů RVO, RVOO, RVOS a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů 
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch VO 
 • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích 
 • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO 
 • opravy venkovního vedení VO 
 • opravy VO při kabelových poruchách provizorním propojením 
 • přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz 
 • montáže a opravy fotospínačů VO 
 • kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO, zejména pak kaskádní pospojování 
 • vyjadřování k inženýrským sítím (kabelů VO a SSZ) osobám, které zajišťují projektové a jiné práce v regionu města 
 • opravy a údržba slavnostního osvětlení města 
 • vedení pasportizace veřejného osvětlení 
 • vánoční osvětlení a výzdoba města Vsetína 

 

KONTAKTY

Miroslav Brlica - vedoucí střediska

telefon: 571 428 880
e-mail: brlica@tsvs.cz

 

 

 

 

REKLAMA NA SLOUPECH VO

Monika Trtíková - reklama, pasport

telefon: 737 288 505
e-mail: trtikova@tsvs.cz

 

 

 

 

 

Technické služby města Vsetína     -     Jasenice 528     -     755 11 Vsetín