ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

 

ČINNOST STŘEDISKA

Činností střediska je péče o veřejnou zeleň nejen ve městě Vsetín, ve firmách a privátním sektoru. Úsek údržby zeleně disponuje několika druhy ručních i samojízdných traktorových sekaček, křovinořezy, plotostřihy, motorovými pilami pro prořezávku či kácení stromů, štěpkovačem pro zpracování větví, užitkovými vozy s výměnnými nástavbami a ostatní odpovídající technikou nezbytnou pro provoz střediska. Tímto technickým vybavením dokáže středisko udržovat jak velké travnaté plochy, tak plochy malé nebo těžko dostupné či neudržované.

 • Jarní a podzimní úklid trávníků.
 • Sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání.
 • Zakládání trávníků včetně projektu.
 • Kácení a zdravotní řez stromů.
 • Řez živých plotů.
 • Výsadba stromů a keřů včetně údržby.
 • Sečení luk.
 • Likvidace vytrvalých plevelů.
 • Odvoz odpadů ze zeleně.
 • Řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin.
 • Kacení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách.
 • Hrabání listí.
 • Štěpkování dřevní hmoty.
 • Výsadba dřevin včetně jejich následné údržby.
 • Mulčování, hnojení.
 • Plošné úpravy terénu (přípravu půdy) a doplnění zeminy.
 • Zakládání trávníků, odplevelení před založením a po založení.

KONTAKT

Jana Zvoníčková - vedoucí střediska

Telefon: 571 428 880

E-mail:   zvonickova@tsvs.cz


 Ing. Petr Mikulík -  správce veřejné zeleně,
                                budova MěÚ Vsetín, 9. patro, dv. č. 903

Telefon: 571 491 712, 739 540 835
E -mail:  petr.mikulik@mestovsetin.cz


 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Formulář: Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
(záborem) veřejné zeleně – veřejnou zelení
je zeleň přístupná každému bez omezení
 
     

 • vyplněný formulář odevzdat správci veřejné zeleně
 • zvláštním užíváním veřejné zeleně se rozumí: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce

Formulář-žádost o zábor-fyzická osoba
Formulář-žádost o zábor-právnická osoba


Harmonogram  přistavení kontejnerů na drobné větve do zahrádkářských kolonií 
ke stažení zde

3.4.2020
OMLOUVÁME SE, ALE Z DŮVODU PORUCHY VOZIDLA NA PŘEVOZ KONTEJNERŮ JE HARMONOGRAM PŘERUŠEN DO ZPROVOZNĚNÍ TECHNIKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Technické služby města Vsetína     -     Jasenice 528     -     755 11 Vsetín