SBĚRNÝ DVŮR - KAUFLAND

 

ČINNOST STŘEDISKA

Sběrný dvůr je místo, kde jsou přijímány a skladovány odpady z domácností fyzických osob s trvalým pobytem ve Vsetíně, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů.

Pro fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku pouze v Logistickém centru Bobrky v TS Vsetín, s výjimkou zpětně odebraných elektrozařízení.

 

Do sběrného dvora je tedy možno ukládat:

 • Tříděný odpad (papír, plasty, sklo)
 • Objemný odpad (starý nábytek, koberce, lino…)
 • Kovy
 • Pneumatiky
 • Textilní materiály
 • Nebezpečný odpad (plechovky od barev, tiskařský toner, motorové oleje, autobaterie …)
 • Zpětný odběr vysloužilých spotřebičů (lednice, TV, monitory, tiskárny, pračky, žehličky, zářivky…)
 •  a další

Město Vsetín je ve spolupráci s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp zapojeno do systému zpětného odběru elektrozařízení. Na základě této spolupráce mohou občané bezplatně odevzdat do sběrného dvora vysloužilé elektrospotřebiče.

 

KONTAKT

Kontakt: ................  731 521 588
e-mail:   ................  sbernydvur@tsvs.cz


Provozní doba:

Po-Pá     8:00 - 18:00
So            8:00 - 12:00


Kontaktní osoby:     Jurečka Roman
                                    Trlica Zdeněk 

 


Max odběr od osoby je množství přípojného vozíku za osobním automobilem. Větší množství převezme LCO Bobrky

 • Vzhledem k malé ploše je zde manévrování s vozíkem obtížné.
 • Velké kusy nábytku převezme obsluha sběrného dvora pouze v demontovaném stavu.
 • V případě naplnění kapacity kontejnerů odešle obsluha sběrného dvora  zákazníka na LCO Bobrky, kde převezmou odpad od občanů Po-Pá od 6:00 - 17:30 hod

 

 AKTUALITY

Z důvodu následného nakládání s odpady je nutné odpad odkládat do nádob - kontejnerů dle jednotlivých druhů (objemný odpad, kovy, sklo, chemie, komunální odpad), řídit se pokyny obsluhy a dodržovat provozní řád sběrného dvora.

 

 

 

Technické služby města Vsetína     -     Jasenice 528     -     755 11 Vsetín