ČINNOST STŘEDISKA

Tento odpad mohou občané dovést a zdarma uložit ve sběrném dvoře u Kauflandu. Nebezpečné odpady se ve sběrném dvoře ukládají do kontejnerů podle druhu, pro které si pak jezdí specializované firmy.