Délka   nájmu a způsob  první platby:

 


 

 OPRAVY A ÚDRŽBA HŘBITOVA

Provozovna  správy  hřbitova  zajišťuje  údržbu a chod hřbitova, nabídku možných pohřbívacích míst,  vybírání poplatků za nájem hrobů, hrobek, kolumbárií, urnových hájů, vsypů, výkopu hrobů a otevření hrobek. Dále provádí výkopy hrobů, otevření hrobek a vsypy.


 

ÚDRŽBA  VÁLEČNÝCH  A  ČESTNÝCH HROBŮ

V roce  2010   byly  průběžně  prováděny  drobné  údržby  7 čestných hrobů, spočívající hlavně v přebroušení  krycích  teracových desek  jejich impregnací  a  opravě  teracových soklů. Jedná se o tyto čestné hroby: