ÚTULEK   PRO   ZVÍŘATA


Zvířecí útulek Vsetín je středisko, zabývající se především chovatelskou, zoohygienickou, veterinárně preventivní péčí a zajišťováním následného osvojení nalezených zvířat ze zájmových chovů, ale i volně žijících (mnohdy zákonem chráněných):
a) opuštěná (zájmové chovy)
b) ztracená (zájmové chovy)
c) zaběhnutá a zraněná (volně žijící)

 


Ve spolupráci s Městskou policií Vsetín provádíme i odchyty exotických zvířat ze zájmových chovů (plazi, ptáci, drobní obratlovci a bezobratlí), zatoulaných a opuštěných psů a jiných domácích i volně žijících zvířat. S touto institucí také spolupracujeme při svozu uhynulých zvířat na území města Vsetína.